Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο eRA-12

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο eRA-12

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε πάνω από 70 παρουσιάσεις σε διάφορες συνεδρίες. Οι συνεδρίες αφορούσαν τη βιομηχανία, τις ΤΠΕ, τη Φυσική, τη Νανοτεχνολογία, την Καινοτομία, την Οικονομία και τη Διοίκηση καθώς και την Εκπαίδευση και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών παρουσίασε το τελευταίο έργο τους και προστέθηκαν πολύτιμες συνεισφορές στις συνεδρίες.

Το γεγονός ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στο eRA-12 προέρχονταν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει ότι τα συνέδρια του eRA ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία δίνοντας θετική ανατροφοδότηση στην κοινωνία και ενθαρρύνοντας τη σκληρή δουλειά των ερευνητών παγκοσμίως.